Một loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong bộ mã nguồn PUBG vừa được tiết lộMột người dùng tên Bizzfarts trên Reddit mới đây đã tìm thấy hàng loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong mã nguồn PUBG. Hứa hẹn những cây súng mới này sẽ xuất hiện trong phiên bản chính thức sắp tới của PUBG.

Sau đây là hàng loạt hình ảnh mà Bizzfarts đã tìm được:

Một loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong mã nguồn PUBG vừa được tiết lộ
SK_Win1894
Một loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong mã nguồn PUBG vừa được tiết lộ
SK_Rhino_1
Một loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong mã nguồn PUBG vừa được tiết lộ
SK_Sawedoff
Một loạt hình ảnh về 4 cây súng mới trong mã nguồn PUBG vừa được tiết lộ
*súng bắn pháo sáng*