Cộng đồng vừa tìm được hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBGCộng đồng PUBG trên reddit mới đây đã tìm thấy hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBG. Hứa hẹn những phương tiện (xe, thuyền, súng,…) mới này sẽ xuất hiện trong phiên bản chính thức sắp tới của PUBG.

Do tìm được trong mã nguồn nên nhìn sơ qua có vẻ nhưng phương tiện hơi thô sơ, nhưng mọi người đừng lo vì khi áp dụng chính thức vào game thì phương tiện sẽ sử dụng thêm PBR của UE4 nên các phương tiện rất đẹp và chi tiết y như các phương tiện hiện có của PUBG.

Sau đây là hàng loại hình ảnh mà cộng đồng PUBG đã tìm được:

Cộng đồng vừa tìm được hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBG Cộng đồng vừa tìm được hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBG Cộng đồng vừa tìm được hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBG Cộng đồng vừa tìm được hàng loạt hình ảnh về xe và thuyền mới trong mã nguồn PUBG